خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

انستیتو ملی بازی سازی به جمع مشتریان بهسامان پیوست

انستیتو ملی بازی سازی یکی از زیر مجموعه های وزارت ارشاد اسلامی به جمع مشتریان بهسامان پیوست. این انستیتو که بصورت تخصصی و حرفه ای به آموزش در ساخت بازی می پردازد پس از بررسی های جامع نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را برای مدیریت مرکز انتخاب نمودند. از آنجایی که این نرم افزار بسیار کارآمد و حرفه ای طراحی گردیده است از این رو این مرکز معتبر در زمینه فناوری نیز مهر تاییدی بر این مهم زده است با تمجید و تعریف کارشناسان انستیتو از نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان.

تاریخ نشر : پنجشنبه , 1394/08/14تعداد بازدید : 2003