خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

دبیرستان غیرانتفاعی رازی به جمع مشتریان بهسامان پیوست

دبیرستان غیرانتفاعی رازی در بندرعباس پس از استفاده از نسخه آزمایشی نرم افزار مدیریت مدرسه دفتردار تصمیم به خریداری این سامانه قدرتمند گرفت. از آنجایی که نرم افزار مدیریت مدرسه دفتردار با امکانات فراوانی که دارد موجب می گردد ، تصمیم گیری برای مدیران محترم مدارس برای تهیه نرم افزار ساده شود. از این رو خرسندیم که مدیران مدارس کشور با رویکرد مناسب برای بهبود فرآیندهای آموزشی و سیستمی نمودن مدارس گام های محکمی را برداشته اند.

تاریخ نشر : یکشنبه , 1394/08/10تعداد بازدید : 1592