خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

سایت آموزشگاه چلیپا طراحی گردید

آموزشگاه چلیپا مرکز آموزش آزاد صنعت ساختمان در جنوب شرق کشور پس از تهیه نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان تصمیم به راه اندازی وب سایت خود نمود که با قدرت گرفتن از موتور نرم افزار آموزشگاه بهسامان وب سایت چلیپا براساس رویکرد فعالیت آموزشگاه طراحی و تحویل داده شد برای مشاهده سایت شما می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.
وب سایت آموزشگاه چلیپا

 

تاریخ نشر : دوشنبه , 1394/07/27تعداد بازدید : 2226