خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

مدرسه هدف به جمع مشتریان بهسامان پیوست

مدرسه غبرانتفاعی هدف به جمع مشتریان بهسامان پیوست و هم اکنون از نرم افزار مدرسه دفتردار استفاده می کند. نرم افزار مدرسه دفتردار جامع ترین نرم افزار مدیریت مدرسه تحت وب در کشور می باشد.

تاریخ نشر : دوشنبه , 1394/07/27تعداد بازدید : 1487