خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

سایت مجتمع آموزشی البرز

موسسه آموزشی البرز که یکی از برترین مراکز آموزشی استان البرز بشمار می آید از سال 93 همکاری اش را با بهسامان آغاز کرده است که با استفاده از نرم افزار مدرسه دفتردار این همکاری شروع شد و با طراحی و سایت این همکاری ادامع پیدا کرد که هم اکنون سایت این مجموعه براساس نیاز های جدید دوباره طراحی و تحویل گردید برای مشاهده سایت شما می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
مجتمع آموزشی البرز

 

تاریخ نشر : سه شنبه , 1394/06/31تعداد بازدید : 2132