خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

مدرسه نوآوران شریف به جمع مشتریان بهسامان

مدرسه نوآوران شریف یک مجموعه آموزشی بسیار قدرتمند و مدرن در شهر همدان پس از استفاده آزمایشی از نرم افزار مدیریت مدرسه دفتردار تصمصیم به خریداری این نرم افزار برای هوشمندسازی مجموعه نوآوران شریف گرفتند نرم افزار مدرسه دفتردار جامع ترین و کامل ترین نرم افزار در این حوزه می باشد که قابلیت یک مجموعه هوشمند را با استفاده از این ابزار در اختیار دارید.

تاریخ نشر : سه شنبه , 1394/06/10تعداد بازدید : 1782