خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

قرارداد همکاری با کیش ایر

آموزشگاه کیش ایر در چالوس  به جمع مشتریان بهسامان پیوست این آموزشگاه پس از بررسی نرم افزار و سایر مشتریان به این نتیجه رسید که نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان مناسب ترین و برترین  نرم افزار آموزشگاه می باشد که علاوه بر کارهای متداول بسیاری از نیازهایی که در آینده به آن ها آموزشگاه با آن مواجه می شود را می تواند برطرف کند.

تاریخ نشر : شنبه , 1394/05/24تعداد بازدید : 2394