خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

شرکت امن گستر به مشتریان بهسامان پیوست

شرکت امن گستر  در تهران فعال در حوزه امنیت اطلاعات و امنیت شبکه به جمع مشتریان بهسامان پیوست این شرکت پس از بررسی نرم افزار و سایر مشتریان به این نتیجه رسید که نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان مناسب ترین نرم افزار آموزشگاه می باشد که علاوه بر کارهای متداول بسیاری از نیازهایی که در آینده به آن ها آموزشگاه با آن مواجه می شود را می تواند برطرف کند. این شرکت واحدی برای آموزش کارکنان دولت و شرکت ها خصوصی در زمینه امنیت اطلاعات فعالیت می کند.

تاریخ نشر : جمعه , 1394/05/16تعداد بازدید : 2134