خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

آموزشگاه نگاران به جمع مشتریان بهسامان پیوست

آموزشگاه علمی نگاران واقع در غرب تهران به جمع مشتریان بهسامان پیوست. مدیر آموزشگاه پس از مشاهده دموی نرم افزار ، نرم افزار آموزشگاه بهسامان را بسیار عالی توصیف کردند و از تیم مهندسی بهسامان از بخاطر طراحی و تولید نرم افزاری با این کیفیت تشکر کردند و تاکید کردند که فکر نمی کردند چنین نرم افزار قدرتمندی در این حوزه وجود داشته باشد.

تاریخ نشر : دوشنبه , 1394/03/18تعداد بازدید : 2080