خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

آموزشگاه زبان خارجی میرداماد نو

آکادمی زبان های خارجی میرداماد نو نخستین مرکز تخصصی ترجمه همزمان در شمالغرب کشور با تهیه نرم افزار آموزشگاه بهسامان به جمع مشتریان بهسامان پیوست. نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان برترین نرم افزار در حوزه مدیریت آموزشگاه می باشد که توانسته در اکثر آموزشگاه های سطح اول کشور راه اندازی شود و بازخورد و رضایمندی مناسبی از سوی کاربران را داشته باشد.

تاریخ نشر : یکشنبه , 1394/03/10تعداد بازدید : 2303