خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

کارنامه پیشرفت تحصیلی

نرم افزار مدیریت مدرسه بهسامان با طراحی بیش از چهل کارنامه و نمودار یکی ازغنی ترین نرم افزارهای موجود در بازار در حوضه مدیریت مدرسه می باشد.
نمودار پیشرفت تحصیلی تمام دانش آموزان یک کلاس را در کنار یکدیگر نشان می دهد. با مشاهده نمرات در تمامی دروس در بازه  زمانی مشخص که توسط کاربر تاریخ آن معین می گردد صادر می شود.این کارنامه شامل معدل کلاس و مقایسه دانش آموزان با معدل کلاس می باشد همچنین تعداد نمراتی که دانش آموز کمتر از میانگین در یک درس و همچنین تمامی دروس گرفته است نشان می دهد.همانند تمامی ارنامه های دیگر نرم افزار هومشند سازی مدارس بهسامان این کارنامه نیز قابلت خروجی گرفتن با فرمت PDF,EXCEL,TIF را دارا می باشد.

تاریخ نشر : پنجشنبه , 1394/01/27تعداد بازدید : 1626