خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

پردیس دانشگاه تهران در کیش

پردیس دانشگاه تهران در کیش برای آموزشگاه زبان خود در این دانشگاه از این پس از نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان استفاده می نماید. کارشناسان این مرکز پس از تماس با سایر مشتریان بهسامان و بررسی نرم افزار به این نتیجه رسیدند که نرم افزار آموزشگاه بهسامان تمامی امور موجود در آموزشگاه را به راحتی مدیریت می نماید.

تاریخ نشر : دوشنبه , 1394/01/24تعداد بازدید : 2295