خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

آموزشگاه معراج اندیشه به جمع مشتریان بهسامان پیوست

آموزشگاه معراج اندیشه واقع در شهرکرد از این پس از نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان برای مدیریت امور آموزشی استفاده می نماید. مدیر محترم آموزشگاه معراج اندیشه پس از بررسی و مشاهده نسخه آزمایشی نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان تصمیم به تهیه نرم افزار آموزشگاه بهسامان گرفتند

تاریخ نشر : دوشنبه , 1394/01/24تعداد بازدید : 2402