خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

آموزشگاه ثمر به مشتریان بهسامان اضافه شد

آموزشگاه زبان ثمر به جمع مشتریان بهسامان پیوست. آموزشگاه ثمر واقع در تهران پس از بررسی ها فراوان به این نتیجه رسید که نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان برترین و جامع ترین نرم افزار موجود در کشور است که می تواند تمام فعالیت های جاری در آموزشگاه را بصورت اتوماسیون اجرا کند.

تاریخ نشر : دوشنبه , 1394/01/24تعداد بازدید : 1861