خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

انتقال دانش آموزان در سیستم مدیریت آموزشگاه

با توجه به درخواست تعدادی از مدیران محترم آموزشگاهاهای مختلف مبنی بر افزودن امکان انتقال گروهی دانش آموزان بین دوره های مختلف در یک سال تحصیلی و یا سال های تحصیلی دیگر، پس از بررسی های لازم و آنالیز جامع در این زمینه امکان انتقال گروهی دانش آموزان را به نرم افزار مدیریت آموزشگاه اضافه نمودیم.جهت استفاده از این امکان سودمند در زیر سیستم آموزشی بر روی مدیریت دوره کلیک نمایید سیس از منوی عملیات گزینه انتقال گروهی را انتخاب نمایید.
برای مطرح نمودن پیشنهادات با شماره های شرکت که از در صفحه ارتباط با ما موجود می باشد تماس حاصل نمایید .

تاریخ نشر : یکشنبه , 1394/01/16تعداد بازدید : 2231