خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

سپهر سخن

آموزشگاه سپهرسخن فعال در حوزه آموزشی عالی ،آزمون کانون وکالت،مجری آزمون های موسسه دادآفرین پس از بررسی نهایی تصمیم به راه اندازی نرم افزار آموزشگاه بهسامان گرفتند. نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان قوی ترین و جامع ترین نرم افزار آموزشگاه تحت وب در کشور است که توانایی مدیریت چندین شعبه را بصورت یکپارچه دارا می باشد.

تاریخ نشر : سه شنبه , 1393/11/28تعداد بازدید : 1971