خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

نرم افزار آموزشگاه بهسامان در بازارسازان

آموزشگاه کارسازان فعال در حوزه آموزشی بازاریابی و فروش پس از بررسی نهایی تصمیم به پیاده سازی نرم افزار آموزشگاه بهسامان شدند. نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان قوی ترین و جامع ترین نرم افزار آموزشگاه تحت وب در کشور است که توانایی مدیریت چندین شعبه را بصورت یکپارچه دارا می باشد.
 

تاریخ نشر : جمعه , 1393/11/24تعداد بازدید : 1372