خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

مدرسه البرز نرم افزار دفتردار را برگزید

مدرسه البرز یکی از بهترین ، قدیمی ترین و بزرگترین مدرسه های استان البرز پس از بررسی های فراوان برای مدیریت فرآیندهای آموزشی نرم افزار مدرسه دفتردار را انتخاب کرد تا بهره گیری از ابزار قدرتمند مدیریت آموزشی کیفیت خدمات خود را پیش از پیش افزایش دهد تا منجر به رضایت مندی دانش آموزان و اولیا محترم شان شود.

تاریخ نشر : جمعه , 1393/11/03تعداد بازدید : 1470