خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

آموزشگاه زبان کوثر به بهسامان مجهز شد

آموزشگاه زبان کوثر به نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان مجهز شد. این مجموعه بعد از استفاده از نسخه آزمایشی مدیریت آموزشگاه بهسامان تصمیم به خریداری این سیستم گرفت.

تاریخ نشر : دوشنبه , 1393/08/12تعداد بازدید : 1891