خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

نرم افزار مدیریت آموزشگاه در موسسه فرهنگ و هنر اوستا (آکادمی کیمیا)

موسسه فرهنگ و هنر اوستا (آکادمی کیمیا) نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را پس از بررسی های لازم و سفارشی سازی در این آموزشگاه مستقر کرد.

تاریخ نشر : دوشنبه , 1393/08/12تعداد بازدید : 1061