خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

شرکت پارس اندیشان شمال مشتری جدید بهسامان

شرکت پارس اندیشان نیک آئین شمال نیز برای مدیریت دوره های آموزشی تصمیم به استفاده از نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان شد که از این پس با استفاده از ابزار قدرتمند خدمات بیشتری را به مشتریان خود ارائه نماید.

تاریخ نشر : دوشنبه , 1393/08/12تعداد بازدید : 1229