خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

انعقاد قرار داد نرم آموزشگاه

آموزشگاه زبان پردیسان زنجان پس از بررسی های خود تصمیم تهیه و استفاده از نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان نمود که از این پس با استفاده از این نرم افزار تمام امور آموزشگاه خود را اتوماسیون نمایند.

تاریخ نشر : دوشنبه , 1393/08/12تعداد بازدید : 1565