خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

عقد قرارداد با آموزشگاه ملل بندرعباس

آموزشگاه زبان ملل نیز پس از آموزشگاه های دیگر در بندر عباس تصمیم به راه اندازی اتوماسیون آموزشگاه بهسامان گرفت تا با استفاده از نرم افزار هر چه بهتر به مشتریان اش خدمت رسانی کند.

تاریخ نشر : جمعه , 1393/07/11تعداد بازدید : 1791