خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

عقد قرارداد با آموزشگاه آزاد فیلم

پیرو مذاکرات انجام شده با آقای پولاد کیمیایی  هنرمند برجسته کشورمان با سمت مدیریت آموزشگاه کارگاه آزاد فیلم وبعد از مشاهده نرم افزار مدیریت آموزشگاهی بهسامان، پس از بررسی های انجام شده  مسولان کارگاه آزاد فیلم در گام نهایی نرم افزار به تایید جناب استاد مسعود کیمیایی کارگردان ارزشمند مهین عزیزمان و موسس مجموعه رسید سپس قرار داد در تاریخ  14/4/1393 امضا گردید.محصول خریداری شده در2 شعبه آموزشگاه کارگاه آزاد فیلم در تهران و شیراز راه اندازی می گردد .

تاریخ نشر : سه شنبه , 1393/04/17تعداد بازدید : 1273