خبرها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر خبرها

ماژول جذب نرم افزار آموزشگاهی

بدلیل رقابت شدیدی که در سال های اخیر بین آموزشگاه های کشور بوجود آماده و طی درخواست های انجام شده از سوی مشتریان گرامی ،  تیم تولید نرم مدیریت آموزشگاهی پس از تحلیل و آنالیز نمودن نیازهای موجود شروع به طراحی و تولید این ماژول شدند که پس از بهره برداری از آن از طریق سایت به اطلاع شما مشتریان عزیز خواهیم رساند.
این ماژول می تواند تمام فرآیندها مربوط به جذب را مانتور کند و گزارش های تحلیلی مناسبی را در اختیار کاربران قرار دهد.

تاریخ نشر : جمعه , 1393/02/12تعداد بازدید : 1614