مقاله ها

شرکت بهسامان سیستم البرز

سایر مقالات

امکانات جدید نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان

امکانات افزوده شده در نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان ویژه آموزشگاه های کنکور کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به شرح ذیل می باشد.
  • قابلیت مشخص کردن تخفیف پلکانی براساس زمان های مشخص در هنگام ثبت نام
  • قابلیت تعریف بسته های خدماتی تخفیفی مانند آزمون های هماهنگ براساس تعداد ثبت نام
  • قابلیت تعریف بسته های تشویقی به ازای اختصاص هر خدمت مانند آزمون
  • امکان برگزاری آزمون های آنلاین و حضوری و یکچارچه نمودن نتایج آزمون
  • قابلیت چاپ پاسخ برگ آزمون براساس استاندارد ORM
  • دریافت فایل نتایج آزمون و نمایش آن بصورت کلی با نمودارهای آنالیزی گوناگون

تاریخ نشر : جمعه , 1393/07/25تعداد بازدید : 2280موضوع : نرم افزار آموزشگاه