خبرهای شرکت بهسامان سیستم البرزhttp://basa-tech.com/شرکت بهسامان سیستم البرز تولید کننده نرم افزارهای آموزشی و پژوهشی برای آموزشگاه ، مدرسه و مراکز و سازمان های علمی و پژوهشی می باشد.از دیگر قابلیت ها تولید نرم افزارهای صنعتی | حسابداری و سفارشی برای شرکت ها می باشد.طراحی وب سایت و پرتال نیز برای آموزشگاه ، مدرسه | شرکت و سازمان نیز انجام می شودCopywrite @ 2010-2019 Basa | Behsaman System Alborzخبرهاfaشرکت بهسامان سیستم البرز31785http://www.basa-tech.com/http://www.basa-tech.com/pics/logo.pngراه اندازی اپلکیشن اندروید بهسامانراه اندازی اپلکیشن اندروید بهسامان در کافه بازارhttp://www.basa-tech.com/news/100155/راه_اندازی_اپلکیشن_اندروید_بهسامان156Tue, 06 Aug 2019 12:06:52 GMTآموزشگاه علمی فکور به مشتریان بهسامان پیوستآموزشگاه علمی فکور به مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100154/آموزشگاه_علمی_فکور_به_مشتریان_بهسامان_پیوست155Tue, 18 Jun 2019 00:35:19 GMTنرم افزار بهسامان در طلافنون راه اندازی شدنرم افزار بهسامان در آموزشگاه طلافنون راه اندازی شدhttp://www.basa-tech.com/news/100153/نرم_افزار_بهسامان_در_طلافنون_راه_اندازی_شد154Sun, 09 Jun 2019 01:04:05 GMTآموزشگاه زبان زمر به جمع مشتریان بهسامان پیوستآموزشگاه زبان زمر به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100152/آموزشگاه_زبان_زمر_به_جمع_مشتریان_بهسامان_پیوست153Sat, 08 Jun 2019 01:00:11 GMTاطلاعیه مهم در خصوص شماره های خدماتیاطلاعیه مهم در خصوص شماره های خدماتیhttp://www.basa-tech.com/news/100151/اطلاعیه_مهم_در_خصوص_شماره_های_خدماتی152Tue, 14 May 2019 13:42:30 GMTآکادمی زبان نسل نو به بهسامان پیوستآکادمی زبان نسل نو به بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100150/آکادمی_زبان_نسل_نو_به_بهسامان_پیوست151Thu, 10 Jan 2019 17:23:45 GMTآموزش و طریقه کار با اتوماسیون بهسامانآموزش و طریقه کار با اتوماسیون بهسامانhttp://www.basa-tech.com/news/100149/آموزش_و_طریقه_کار_با_اتوماسیون_بهسامان150Tue, 13 Nov 2018 15:10:46 GMTلینگولند به جمع مشتریان بهسامان پیوستلینگولند به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100148/لینگولند_به_جمع_مشتریان_بهسامان_پیوست149Thu, 11 Oct 2018 11:49:40 GMTطراحی سایت تفکر خلاقطراحی سایت تفکر خلاق با موفقیت انجام شدhttp://www.basa-tech.com/news/100147/طراحی_سایت_تفکر_خلاق148Wed, 10 Oct 2018 11:39:53 GMTراه اندازی پرتال شرکت مهر فرصنعتراه اندازی پرتال شرکت مهر فرصنعتhttp://www.basa-tech.com/news/100146/راه_اندازی_پرتال_شرکت_مهر_فرصنعت147Wed, 12 Sep 2018 13:21:07 GMTآموزشگاه علمی باران به جمع مشتریان بهسامان پیوستآموزشگاه علمی باران به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100145/آموزشگاه_علمی_باران_به_جمع_مشتریان_بهسامان_پیوست146Wed, 29 Aug 2018 10:27:50 GMTاتوماسیون بهسامان در کانون کارگزاری بورس اوراق بهاداراتوماسیون بهسامان در کانون کارگزاری بورس اوراق بهادار عملیاتی شدhttp://www.basa-tech.com/news/100144/اتوماسیون_بهسامان_در_کانون_کارگزاری_بورس_اوراق_بهادار145Thu, 09 Aug 2018 13:22:28 GMTپیاده سازی اتوماسیون بهسامان در آموزشگاه آپاداناپیاده سازی اتوماسیون بهسامان در آموزشگاه آپاداناhttp://www.basa-tech.com/news/100143/پیاده_سازی_اتوماسیون_بهسامان_در_آموزشگاه_آپادانا144Mon, 25 Jun 2018 13:33:10 GMTاستفاده از اتوماسیون بهسمان در آموزشگاه زبان اندیشه طلاییاستفاده از اتوماسیون بهسمان در آموزشگاه زبان اندیشه طلاییhttp://www.basa-tech.com/news/100142/استفاده_از_اتوماسیون_بهسمان_در_آموزشگاه_زبان_اندیشه_طلایی143Sun, 24 Jun 2018 11:35:13 GMTنرم افزار مدرسه دفتردار بهسامان در مدرسه پروفسور سمیعینرم افزار مدرسه دفتردار بهسامان در مدرسه پروفسور سمیعیhttp://www.basa-tech.com/news/100141/نرم_افزار_مدرسه_دفتردار_بهسامان_در_مدرسه_پروفسور_سمیعی142Sat, 23 Jun 2018 11:04:05 GMTموسسه فرهنگی و هنری یگانه تهران بهسامانی شدموسسه فرهنگی و هنری یگانه تهران بهسامانی شدhttp://www.basa-tech.com/news/100140/موسسه_فرهنگی_و_هنری_یگانه_تهران_بهسامانی_شد141Sun, 29 Apr 2018 13:43:41 GMTانتخاب نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان توسط آموزشگاه زبان مهرآورانانتخاب نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان توسط آموزشگاه زبان مهرآورانhttp://www.basa-tech.com/news/100139/انتخاب_نرم_افزار_مدیریت_آموزشگاه_بهسامان_توسط_آموزشگاه_زبان__مهرآوران140Sat, 28 Apr 2018 12:29:12 GMTآموزشگاه کیا دانش به خانواده بهسامان پیوستآموزشگاه کیا دانش به خانواده بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100138/آموزشگاه_کیا_دانش_به_خانواده_بهسامان_پیوست139Mon, 26 Feb 2018 11:32:11 GMTآموزشگاه ایرسام فام به بهسامان پیوستآموزشگاه ایرسام فام به بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100137/آموزشگاه_ایرسام_فام_به_بهسامان_پیوست138Tue, 13 Feb 2018 10:51:17 GMTراه اندازی نرم افزار بهسامان در انیستیتو زبان کارینوراه اندازی نرم افزار بهسامان در انیستیتو زبان کارینوhttp://www.basa-tech.com/news/100136/راه_اندازی_نرم_افزار_بهسامان_در_انیستیتو_زبان_کارینو137Mon, 12 Feb 2018 12:11:28 GMTهمراه شدن گروه آموزشی شیمی ابوالقاسمی با بهسامانهمراه شدن گروه آموزشی شیمی ابوالقاسمی با بهسامانhttp://www.basa-tech.com/news/100135/همراه_شدن_گروه_آموزشی_شیمی_ابوالقاسمی_با_بهسامان136Wed, 24 Jan 2018 10:53:54 GMTموسسه زبان گاما بهسامانی شدموسسه زبان گاما بهسامانی شدhttp://www.basa-tech.com/news/100134/موسسه_زبان_گاما_بهسامانی_شد135Tue, 23 Jan 2018 11:33:43 GMTبرگزیده شدن نرم افزار مدیریت آموزشگاهی توسط آموزشگاه زبان مهر نصیر قمبرگزیده شدن نرم افزار مدیریت آموزشگاهی توسط اموزشگاه زبان مهر نصیر قمhttp://www.basa-tech.com/news/100133/برگزیده_شدن_نرم_افزار_مدیریت_آموزشگاهی_توسط_آموزشگاه_زبان_مهر_نصیر_قم134Sat, 30 Dec 2017 11:38:27 GMTعقد قرارداد بهسامان با شرکت توان نیروعقد قرارداد بهسامان با شرکت توان نیروhttp://www.basa-tech.com/news/100132/عقد_قرارداد_بهسامان_با_شرکت_توان_نیرو133Sat, 30 Dec 2017 09:58:20 GMTنرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه ابن سینا شیرازنرم افراز مدیریت آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه ابن سینا شیرازhttp://www.basa-tech.com/news/100131/نرم_افزار_مدیریت_آموزشگاه_بهسامان_در_آموزشگاه_ابن_سینا_شیراز132Wed, 01 Nov 2017 14:17:27 GMTبهسامانی شدن آموزشگاه زبان یاسینبهسامانی شدن آموزشگاه زبان یاسینhttp://www.basa-tech.com/news/100130/بهسامانی_شدن_آموزشگاه_زبان_یاسین131Wed, 01 Nov 2017 10:41:58 GMTمرکز تخصصی فراگیرپیام نور نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را در موسسه خود راه اندازی کردمرکز تخصصی فراگیرپیام نور نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را در موسسه خود راه اندازی کردhttp://www.basa-tech.com/news/100129/مرکز_تخصصی_فراگیرپیام_نور_نرم_افزار_مدیریت_آموزشگاه_بهسامان_را_در_موسسه_خود_راه_اندازی_کرد130Tue, 31 Oct 2017 12:19:23 GMTطراحی وب سایت و خرید اتوماسیون بهسمان توسط مهد سوگلطراحی وب سایت و خرید اتوماسیون بهسمان توسط مهد سوگلhttp://www.basa-tech.com/news/100128/طراحی_وب_سایت_و_خرید_اتوماسیون_بهسمان_توسط_مهد_سوگل129Tue, 31 Oct 2017 11:04:15 GMTمدیریت شعبات آموزشگاه قرآنی تدبر برعهده اتوماسیون بهسامان شدمدیریت شعبات آموزشگاه قرآنی تدبر برعهده اتوماسیون بهسامان شدhttp://www.basa-tech.com/news/100127/مدیریت_شعبات_آموزشگاه_قرآنی_تدبر_برعهده_اتوماسیون_بهسامان_شد128Mon, 30 Oct 2017 10:50:10 GMTپیاده سازی نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان بهمراه پرتال برای موسسه آموزش عالی آزاد زبان های خارجی آرادپیاده سازی نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان بهمراه پرتال برای موسسه آموزش عالی آزاد زبان های خارجی آرادhttp://www.basa-tech.com/news/100126/پیاده_سازی_نرم_افزار_مدیریت_آموزشگاه_بهسامان_بهمراه_پرتال_برای_موسسه_آموزش_عالی_آزاد_زبان_های_خارجی_آراد127Mon, 30 Oct 2017 09:54:19 GMTمدرسه قلم ارومیه به بهسامان مجهز شدمدرسه قلم ارومیه به بهسامان مجهز شدhttp://www.basa-tech.com/news/100125/مدرسه_قلم_ارومیه_به_بهسامان_مجهز_شد126Sun, 29 Oct 2017 11:37:07 GMTعقدقراداد با آموزشگاه هنر و عمران آپ آرت مانعقدقراداد با آموزشگاه هنر و عمران آپ آرت مانhttp://www.basa-tech.com/news/100124/عقدقراداد_با_آموزشگاه_هنر_و_عمران_آپ_آرت_مان125Sun, 29 Oct 2017 11:24:27 GMTراه اندازی اتوماسیون بهسامان در شعبات مختلف کانون قلم چیاتوماسیون بهسامان در شعبات مختلف قلم چیhttp://www.basa-tech.com/news/100123/راه_اندازی_اتوماسیون_بهسامان_در_شعبات_مختلف_کانون_قلم_چی124Tue, 18 Jul 2017 11:28:29 GMTپیوستن آموزشگاه علمی ایران کانادا به جمع مشتریان بهسامانپیوستن آموزشگاه علمی ایران کانادا به جمع مشتریان بهسامانhttp://www.basa-tech.com/news/100122/پیوستن_آموزشگاه_علمی_ایران_کانادا_به_جمع__مشتریان_بهسامان123Tue, 18 Jul 2017 10:44:39 GMTخدمتی نوین به مشتریان گرامی بهساماناپلیکیشن بهسامان راه اندازی شدhttp://www.basa-tech.com/news/100121/خدمتی_نوین_به_مشتریان_گرامی_بهسامان122Mon, 17 Jul 2017 13:03:00 GMTاتوماسیون بهسامان در آموزشگاه علمی آزاد چیستااتوماسیون بهسامان در آموزشگاه علمی آزاد چیستاhttp://www.basa-tech.com/news/100120/اتوماسیون_بهسامان_در_آموزشگاه_علمی_آزاد_چیستا121Mon, 17 Jul 2017 11:50:38 GMTانتخاب نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان توسط موسسه آموزش عالی آزاد راه آیندهانتخاب نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان توسط موسسه آموزش عالی آزاد راه آیندهhttp://www.basa-tech.com/news/100119/انتخاب_نرم_افزار_مدیریت_آموزشگاه_بهسامان_توسط_موسسه_آموزش_عالی_آزاد_راه_آینده120Wed, 17 May 2017 11:12:50 GMTراه اندازی نرم افزار بهسامان در آموزشگاه سبحانراه اندازی نرم افزار بهسامان در آموزشگاه سبحانhttp://www.basa-tech.com/news/100118/راه_اندازی_نرم_افزار_بهسامان_در_آموزشگاه_سبحان119Sat, 06 May 2017 14:21:13 GMTپیاده سازی نرم افزار مدیریت مدارس در مدرسه آفاقپیاده سازی نرم افزار مدیریت مدارس در مدرسه آفاقhttp://www.basa-tech.com/news/100117/پیاده_سازی_نرم_افزار_مدیریت_مدارس_در_مدرسه_آفاق118Mon, 17 Apr 2017 10:10:02 GMTآموزشگاه علمی آزاد اهواز یکی از مشتریان بهسامان شدآموزشگاه علمی آزاد اهواز یکی از مشتریان بهسامان شدhttp://www.basa-tech.com/news/100116/آموزشگاه_علمی_آزاد_اهواز_یکی_از_مشتریان_بهسامان_شد117Sun, 16 Apr 2017 10:12:57 GMTطراحی وب سایت شرکت نفت و گاز سشیانتطراحی وب سایت شرکت نفت و گاز سشیانتhttp://www.basa-tech.com/news/100115/طراحی_وب_سایت_شرکت_نفت_و_گاز_سشیانت116Sat, 15 Apr 2017 11:44:02 GMTآموزشگاه علمی-فرهنگی هما به جمع مشتریان بهسامان پیوستآموزشگاه علمی-فرهنگی هما به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100114/آموزشگاه_علمی-فرهنگی_هما__به_جمع_مشتریان_بهسامان_پیوست115Wed, 12 Apr 2017 09:59:46 GMTراه اندازی اتوماسیون بهسامان در بازیگاه کودک آیندهراه اندازی اتوماسیون بهسامان در بازیگاه کودک آیندهhttp://www.basa-tech.com/news/100113/راه_اندازی_اتوماسیون_بهسامان_در_بازیگاه_کودک_آینده114Mon, 10 Apr 2017 13:03:40 GMTاتوماسیون بهسامان در آموزشگاه زبان شایگان قم راه اندازی شداتوماسیون بهسامان در آموزشگاه شایگان قم راه اندازی شدhttp://www.basa-tech.com/news/100112/اتوماسیون_بهسامان_در_آموزشگاه_زبان_شایگان_قم_راه_اندازی_شد113Sun, 09 Apr 2017 10:47:24 GMTمرکز زبان دانشگاه تهران بهسامانی شدپیوستن مرکزآزاد زبان های خارجی دانشگاه تهران به مشتریان بهسامانhttp://www.basa-tech.com/news/100111/مرکز_زبان_دانشگاه_تهران_بهسامانی_شد112Sat, 08 Apr 2017 10:39:35 GMTبهسازان ملت ، جهت مدیریت مرکز آموزشی خود ، اتوماسیون بهسامان را برگزیدمرکز آموزش بهسازان ملت ، نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را برگزیدhttp://www.basa-tech.com/news/100110/بهسازان_ملت_،_جهت_مدیریت_مرکز_آموزشی_خود_،_اتوماسیون_بهسامان_را_برگزید111Wed, 05 Apr 2017 14:42:08 GMTنرم افزار مدیریت مدارس در دبیرستان و هنرستان غیردولتی نگارستان شیرازنرم افزار مدیریت مدارس در دبیرستان و هنرستان غیردولتی نگارستان شیرازhttp://www.basa-tech.com/news/100109/نرم_افزار_مدیریت_مدارس_در_دبیرستان_و_هنرستان_غیردولتی_نگارستان_شیراز110Wed, 05 Apr 2017 11:48:10 GMTحضور نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در جنوب کشور و آموزشگاه علمی شهیدبهشتی اهوازحضور نرم افزار مدیدیت آموزشگاه بهسامان در جنوب کشور و آموزشگاه علمی بهشتی اهوازhttp://www.basa-tech.com/news/100108/حضور_نرم_افزار_مدیریت_آموزشگاه_بهسامان_در_جنوب_کشور_و_آموزشگاه_علمی_شهیدبهشتی_اهواز109Wed, 05 Apr 2017 10:59:10 GMTآموزشگاه زبان کیش ایر قائم شهر به جمع مشتریان بهسامان پیوستآموزشگاه زبان کیش ایر قائم شهربه مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100107/آموزشگاه_زبان_کیش_ایر_قائم_شهر_به_جمع_مشتریان_بهسامان_پیوست108Wed, 05 Apr 2017 09:46:55 GMTراه اندازی اتوماسیون بهسامان در آموزشگاه علمی پادرانتراه اندازی اتوماسیون بهسامان در آموزشگاه علمی پادرانتhttp://www.basa-tech.com/news/100106/راه_اندازی_اتوماسیون_بهسامان_در_آموزشگاه_علمی_پادرانت107Wed, 05 Apr 2017 09:10:42 GMTپیوستن آموزشگاه راسخون به جمع بزرگ مشتریان بهساماناتوماسیون آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه علمی راسخون پیاده سازی شدhttp://www.basa-tech.com/news/100105/پیوستن_آموزشگاه_راسخون_به_جمع_بزرگ_مشتریان_بهسامان106Tue, 04 Apr 2017 17:09:31 GMTنرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در سخنوران راه اندازی شدنرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در سخنوران راه اندازی شدhttp://www.basa-tech.com/news/100104/نرم_افزار_مدیریت_آموزشگاه_بهسامان_در_سخنوران_راه_اندازی_شد105Fri, 09 Dec 2016 11:06:20 GMTآموزشگاه اندیشه و خرد به جمع مشتریان بهسامان پیوستآموزشگاه اندیشه و خرد به جمع مشتریان بهساما پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100103/آموزشگاه_اندیشه_و_خرد_به_جمع_مشتریان_بهسامان_پیوست104Wed, 07 Dec 2016 11:05:55 GMTشیدنگار به جمع استفاده کنندگان اتوماسیون بهسامان پیوستشیدنگار به جمع استفاده کنندگان اتوماسیون بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100102/شیدنگار_به_جمع_استفاده_کنندگان_اتوماسیون_بهسامان_پیوست103Sat, 19 Nov 2016 15:48:27 GMTاتوماسیون بهسامان در آموزشگاه بدخشاناتوماسیون بهسامان در آموزشگاه بدخشانhttp://www.basa-tech.com/news/100101/اتوماسیون_بهسامان_در_آموزشگاه_بدخشان102Sun, 13 Nov 2016 16:45:10 GMTاتوماسیون آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه بین المللی مشاهیر پایتخت پیاده سازی شداتوماسیون آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه بین المللی مشاهیر پایتخت پیاده سازی شدhttp://www.basa-tech.com/news/100100/اتوماسیون_آموزشگاه_بهسامان_در_آموزشگاه_بین_المللی_مشاهیر_پایتخت_پیاده_سازی_شد101Thu, 10 Nov 2016 14:37:04 GMTراه اندازی اتوماسیون بهسامان در آموزشگاه زبان خزائلیراه اندازی اتوماسیون بهسامان در آموزشگاه زبان خزائلیhttp://www.basa-tech.com/news/100099/راه_اندازی_اتوماسیون_بهسامان_در_آموزشگاه_زبان_خزائلی100Thu, 10 Nov 2016 12:50:05 GMTنرم افزار مدیریت مدرسه دفتردار در مجموع مدارس آتیهنرم افزار مدیریت مدرسه دفتردار در مجموع مدارس آتیه راه اندازی شدhttp://www.basa-tech.com/news/100098/نرم_افزار_مدیریت_مدرسه_دفتردار_در_مجموع_مدارس_آتیه99Tue, 20 Sep 2016 14:34:45 GMTراه اندازی نرم افزار آموزشگاه بهسامان در نشر سخنراه اندازی نرم افزار آموزشگاه بهسامان در نشر سخن انجام شدhttp://www.basa-tech.com/news/100097/راه_اندازی_نرم_افزار_آموزشگاه_بهسامان_در_نشر_سخن98Sun, 17 Jul 2016 11:51:33 GMTنرم افزار بهسامان در مرکز زبان دانشگاه آزاد کرجنرم افزار بهسامان در مرکز زبان دانشگاه آزاد کرج نصب و راه اندازی شدhttp://www.basa-tech.com/news/100096/نرم_افزار_بهسامان_در_مرکز_زبان_دانشگاه_آزاد_کرج97Sun, 17 Jul 2016 11:18:00 GMTمجتمع فنی تهران(نمایندگی شمال غرب تهران) به جمع مشتریان بهسامان پیوستمجتمع فنی تهران(نمایندگی شمال غرب تهران) به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100095/مجتمع_فنی_تهران(نمایندگی_شمال_غرب_تهران)_به_جمع_مشتریان_بهسامان_پیوست96Sun, 26 Jun 2016 15:48:21 GMTعقد قرارداد با آموزشگاه حافظونعقد قرارداد با آموزشگاه حافظونhttp://www.basa-tech.com/news/100094/عقد_قرارداد_با_آموزشگاه_حافظون95Sun, 05 Jun 2016 11:16:32 GMTافزودن کنترل پنل اساتیدافزودن کنترل پنل اساتیدhttp://www.basa-tech.com/news/100093/افزودن_کنترل_پنل_اساتید94Sat, 04 Jun 2016 21:26:29 GMTسایت مجتمع فنی تهران به روز رسانی شدسایت مجتمع فنی تهران به روز رسانی شدhttp://www.basa-tech.com/news/100092/سایت_مجتمع_فنی_تهران_به_روز_رسانی_شد93Sun, 17 Apr 2016 18:56:36 GMTتبریک سال 1395تبریک سال 1395http://www.basa-tech.com/news/100091/تبریک_سال_139592Sun, 20 Mar 2016 12:06:48 GMTآموزشگاه عرفان در جمع مشتریان بهسامانآموزشگاه عرفان به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100090/آموزشگاه_عرفان_در_جمع_مشتریان_بهسامان91Tue, 12 Jan 2016 14:12:01 GMTطراحی سایت آموزشگاه عملی رحمانیطراحی سایت آموزشگاه عملی رحمانی به اتمام رسیدhttp://www.basa-tech.com/news/100089/طراحی_سایت_آموزشگاه_عملی_رحمانی90Fri, 01 Jan 2016 23:56:20 GMTطراحی سایت آموزشگاه آزاد فیلمسایت آموزشگاه آزاد فیلم راه اندازی شدhttp://www.basa-tech.com/news/100088/طراحی_سایت_آموزشگاه_آزاد_فیلم89Fri, 25 Dec 2015 15:06:25 GMTطراحی وب سایت محمدرضا ملکشاهی رادطراحی سایت محمدرضا ملکشاهی رادhttp://www.basa-tech.com/news/100087/طراحی_وب_سایت_محمدرضا_ملکشاهی_راد88Fri, 25 Dec 2015 14:42:46 GMTطراحی سایت مجتمع فنی تهران نمایندگی پیروزیطراحی سایت مجتمع فنی تهران نمایندگی پیروزی به اتمام رسیدhttp://www.basa-tech.com/news/100086/طراحی_سایت_مجتمع_فنی_تهران_نمایندگی_پیروزی87Sun, 13 Dec 2015 22:40:18 GMTتاریخ به روزرسانی نرم افزارتاریخ به روزرسانی نرم افزار مدیریت آموزشگاه تعیین شدhttp://www.basa-tech.com/news/100085/تاریخ_به_روزرسانی_نرم_افزار86Sun, 29 Nov 2015 01:46:30 GMTمعرفی امکانات جدید محصولات بهسامانامکانات جدید محصولات بهسامان در پایان آذر سال 94 معرفی می شودhttp://www.basa-tech.com/news/100084/معرفی_امکانات_جدید_محصولات_بهسامان85Fri, 27 Nov 2015 16:24:45 GMTنرم افزار دفتردار در مدارس علامه حلینرم افزار دفتردار در مدارس علامه حلیhttp://www.basa-tech.com/news/100083/نرم_افزار_دفتردار_در_مدارس_علامه_حلی84Thu, 05 Nov 2015 13:19:28 GMTانستیتو ملی بازی سازی به جمع مشتریان بهسامان پیوستانستیتو ملی بازی سازی به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100082/انستیتو_ملی_بازی_سازی_به_جمع_مشتریان_بهسامان_پیوست83Thu, 05 Nov 2015 10:52:01 GMTدبیرستان غیرانتفاعی رازی به جمع مشتریان بهسامان پیوستدبیرستان غیرانتفاعی رازی به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100081/دبیرستان_غیرانتفاعی_رازی_به_جمع_مشتریان_بهسامان_پیوست82Sun, 01 Nov 2015 23:05:04 GMTسایت آموزشگاه چلیپا طراحی گردیدسایت آموزشگاه چلیپا طراحی گردیدhttp://www.basa-tech.com/news/100080/سایت_آموزشگاه_چلیپا_طراحی_گردید81Mon, 19 Oct 2015 00:46:17 GMTنرم افزار مدرسه دفتردار در دبینرم افزار مدرسه دفتردار در دبیhttp://www.basa-tech.com/news/100079/نرم_افزار_مدرسه_دفتردار_در_دبی80Mon, 19 Oct 2015 00:35:26 GMTمدرسه هدف به جمع مشتریان بهسامان پیوستمدرسه هدف به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100078/مدرسه_هدف_به_جمع_مشتریان_بهسامان_پیوست79Mon, 19 Oct 2015 00:21:26 GMTسایت مجتمع آموزشی البرزسایت موسسه آموزشی البرز طراحی مجدد گردیدhttp://www.basa-tech.com/news/100077/سایت_مجتمع_آموزشی_البرز78Tue, 22 Sep 2015 13:04:26 GMTمدرسه نوآوران شریف به جمع مشتریان بهسامانمدرسه نوآوران شریف به جمع مشتریان بهسامانhttp://www.basa-tech.com/news/100076/مدرسه_نوآوران_شریف_به_جمع_مشتریان_بهسامان77Tue, 01 Sep 2015 15:57:21 GMTقرارداد همکاری با آموزشگاه چلیپاقرارداد همکاری آموزشگاه چلیپا با بهسامانhttp://www.basa-tech.com/news/100075/قرارداد_همکاری_با_آموزشگاه_چلیپا76Tue, 01 Sep 2015 15:46:42 GMTتغییر شماره های تماس و آدرستغییر شماره های تماس و آدرسhttp://www.basa-tech.com/news/100074/تغییر_شماره_های_تماس_و_آدرس75Sat, 29 Aug 2015 08:36:34 GMTمجتمع اموزشی میرداماد به جمع بهسامان پیوستمجتمع اموزشی میرداماد به جمع بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100073/مجتمع_اموزشی_میرداماد_به_جمع_بهسامان_پیوست74Wed, 26 Aug 2015 18:59:29 GMTسایت مجتمع آموزشی لرستانطراحی سایت مجتمع آموزشی لرستان به اتمام رسیدhttp://www.basa-tech.com/news/100072/سایت_مجتمع_آموزشی_لرستان73Sat, 22 Aug 2015 00:52:22 GMTقرارداد همکاری با کیش ایرقرارداد همکاری با کیش ایر شعبه چالوسhttp://www.basa-tech.com/news/100071/قرارداد_همکاری_با_کیش_ایر72Sat, 15 Aug 2015 18:54:54 GMTشرکت امن گستر به مشتریان بهسامان پیوستشرکت امن گستر به مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100070/شرکت_امن_گستر_به_مشتریان_بهسامان_پیوست71Fri, 07 Aug 2015 22:42:15 GMTقرارداد همکاری با انیستیتو ایز ایرانقرارداد همکاری با انیستیتو ایز ایرانhttp://www.basa-tech.com/news/100069/قرارداد_همکاری_با_انیستیتو_ایز_ایران70Sun, 26 Jul 2015 11:17:10 GMTطراحی سایت آموزشگاه بهارستانطراحی سایت آموزشگاه بهارستانhttp://www.basa-tech.com/news/100068/طراحی_سایت_آموزشگاه_بهارستان69Fri, 24 Jul 2015 16:00:13 GMTاتمام طراحی سایت حسینیه الزهرااتمام سایت حسینیه الزهراhttp://www.basa-tech.com/news/100067/اتمام_طراحی_سایت_حسینیه_الزهرا68Fri, 24 Jul 2015 11:59:56 GMTآموزشگاه مترجم به جمع مشتریان بهسامان پیوستآموزشگاه مترجم به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100066/آموزشگاه_مترجم_به_جمع_مشتریان_بهسامان_پیوست67Fri, 24 Jul 2015 11:16:21 GMTطراحی نرم افزارهای اندرویدبهسمان شروع به طراحی نرم افزارهای اندروید نمودhttp://www.basa-tech.com/news/100065/طراحی_نرم_افزارهای_اندروید66Thu, 09 Jul 2015 23:40:48 GMTاتمام سئو سایت مروارید بندر پلاتمام سئو سایت مروارید بندر پل شرکت تعاونیhttp://www.basa-tech.com/news/100064/اتمام_سئو_سایت_مروارید_بندر_پل65Thu, 11 Jun 2015 20:10:31 GMTآموزشگاه نگاران به جمع مشتریان بهسامان پیوستآموزشگاه نگاران به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100063/آموزشگاه_نگاران_به_جمع_مشتریان_بهسامان_پیوست64Mon, 08 Jun 2015 17:01:54 GMTاطلاعیه 18-03-94اطلاعیه مهم در خصوص به روز رسانی نرم افزار مدیریت آموزشگاهhttp://www.basa-tech.com/news/100062/اطلاعیه_18-03-9463Mon, 08 Jun 2015 16:35:10 GMTآموزشگاه زبان خارجی میرداماد نوآموزشگاه زبان خارجی میرداماد نو به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100061/آموزشگاه_زبان_خارجی_میرداماد_نو62Sun, 31 May 2015 17:02:40 GMTبارکد خوان در نرم افزار آموزشگاهسیستم حضور و غیاب به بارکد خوان مجهز شدhttp://www.basa-tech.com/news/100059/بارکد_خوان_در_نرم_افزار_آموزشگاه60Sat, 30 May 2015 12:04:31 GMTراه اندازی سایت آموزشگاه زبان نوبلراه اندازی سایت آموزشگاه زبان نوبلhttp://www.basa-tech.com/news/100058/راه_اندازی_سایت_آموزشگاه_زبان_نوبل59Wed, 20 May 2015 13:38:53 GMTامکانات جدید نرم افزار مدیریت آموزشگاهامکانات جدید نرم افزار مدیریت آموزشگاهhttp://www.basa-tech.com/news/100057/امکانات_جدید_نرم_افزار_مدیریت_آموزشگاه58Fri, 15 May 2015 21:48:35 GMTآموزشگاه خانه شادی به جمع مشتریان پیوستآموزشگاه خانه شادی به جمع مشتریان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100056/آموزشگاه_خانه_شادی_به_جمع_مشتریان_پیوست57Fri, 15 May 2015 21:39:09 GMTسایت آموزشگاه کیمیا راه اندازی شدسایت آموزشگاه کیمیا راه اندازی شدhttp://www.basa-tech.com/news/100055/سایت_آموزشگاه_کیمیا_راه_اندازی_شد56Sun, 03 May 2015 00:50:20 GMTآموزشگاه مطهری کرمان به جمع مشتریان بهسامان پیوستآموزشگاه مطهری کرمان به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100054/آموزشگاه_مطهری_کرمان_به_جمع_مشتریان_بهسامان_پیوست55Sat, 02 May 2015 15:18:27 GMTکارنامه پیشرفت تحصیلیکارنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در آزمون های مدرسه طراحی گردیدhttp://www.basa-tech.com/news/100053/کارنامه_پیشرفت_تحصیلی54Thu, 16 Apr 2015 14:22:55 GMTپردیس دانشگاه تهران در کیشپردیس دانشگاه تهران در کیش به جمع مشتریان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100052/پردیس_دانشگاه_تهران_در_کیش53Mon, 13 Apr 2015 13:34:01 GMTآموزشگاه معراج اندیشه به جمع مشتریان بهسامان پیوستآموزشگاه معراج اندیشه به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100051/آموزشگاه_معراج_اندیشه_به_جمع_مشتریان_بهسامان_پیوست52Mon, 13 Apr 2015 13:07:16 GMTآموزشگاه ثمر به مشتریان بهسامان اضافه شدآموزشگاه ثمر به مشتریان بهسامان اضافه شدhttp://www.basa-tech.com/news/100050/آموزشگاه_ثمر_به_مشتریان_بهسامان_اضافه_شد51Mon, 13 Apr 2015 12:58:05 GMTتعریف طرح در نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامانامکان تعریف طرح به نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان اضافه شدhttp://www.basa-tech.com/news/100049/تعریف_طرح_در_نرم_افزار_مدیریت_آموزشگاه_بهسامان50Tue, 07 Apr 2015 20:10:10 GMTانتقال دانش آموزان در سیستم مدیریت آموزشگاهامکان انتقال دانش آموزان به سیستم مدیریت آموزشگاه اضافه شدhttp://www.basa-tech.com/news/100048/انتقال_دانش_آموزان_در_سیستم_مدیریت_آموزشگاه49Sun, 05 Apr 2015 23:01:33 GMTزیر سیستم حقوق دستمزد آموزشگاهشرکت بهسامان سیستم سیستم البرز به زودی سیستم حقوق دستمزد را به نرم افزار مدیریت آموزشگاه اضافه می نمایدhttp://www.basa-tech.com/news/100047/زیر_سیستم_حقوق_دستمزد_آموزشگاه48Fri, 03 Apr 2015 22:58:48 GMTآموزشگاه زبان آزاد به مشتریان بهسامان پیوستآموزشگاه زبان آزاد به مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100046/آموزشگاه_زبان_آزاد_به_مشتریان_بهسامان_پیوست47Sun, 15 Mar 2015 11:52:03 GMTفیلم های آموزشی نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در سایت آپاراتفیلم های آموزشی نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در سایت آپارات بارگزاری شدhttp://www.basa-tech.com/news/100045/فیلم_های_آموزشی_نرم_افزار_مدیریت_آموزشگاه_بهسامان_در_سایت_آپارات46Sun, 15 Mar 2015 11:16:06 GMTکیمیا اندیشه به مشتریان بهسامان پیوستآموزشگاه کیمیا اندیشه نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را انتخاب کردhttp://www.basa-tech.com/news/100044/کیمیا_اندیشه_به_مشتریان_بهسامان_پیوست45Sun, 15 Mar 2015 10:39:43 GMTنرم افزار آموزشگاه بهسامان در مجتمع آموزشی لرستانمجتمع آموزشی لرستان فعال در حوزه آموزش مهارت های فنی و حرفه ایhttp://www.basa-tech.com/news/100043/نرم_افزار_آموزشگاه_بهسامان_در_مجتمع_آموزشی_لرستان44Mon, 02 Mar 2015 22:25:36 GMTسپهر سخنعقد قرار داد با آموزشگاه سپهر سخنhttp://www.basa-tech.com/news/100042/سپهر_سخن43Tue, 17 Feb 2015 17:27:55 GMTنرم افزار آموزشگاه بهسامان در بازارسازاننرم افزار آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه بازارسازان راه اندازی شدhttp://www.basa-tech.com/news/100041/نرم_افزار_آموزشگاه_بهسامان_در_بازارسازان42Fri, 13 Feb 2015 00:07:20 GMTطراحی سایت شرکت اروند پلاستطراحی سایت شرکت اروند پلاست به بهسامان سپرده شدhttp://www.basa-tech.com/news/100040/طراحی_سایت_شرکت_اروند_پلاست41Wed, 04 Feb 2015 15:52:29 GMTآموزشگاه دکتر خلیلی مشتری بهسامان شدآموزشگاه دکتر خلیلی به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100039/آموزشگاه_دکتر_خلیلی_مشتری_بهسامان_شد40Mon, 02 Feb 2015 11:38:35 GMTویندوز 10 رو نمایی شدویندوز 10 رو نمایی شدhttp://www.basa-tech.com/news/100038/ویندوز_10_رو_نمایی_شد39Fri, 23 Jan 2015 19:54:13 GMTمدرسه البرز نرم افزار دفتردار را برگزیدمدرسه البرز نرم افزار دفتردار را برگزیدhttp://www.basa-tech.com/news/100037/مدرسه_البرز_نرم_افزار_دفتردار_را_برگزید38Fri, 23 Jan 2015 15:30:26 GMTنرم افزار مدرسه دفتر دار در مجموعه مدارس پیامنرم افزار مدرسه دفتر دار در مجموعه مدارس پیامhttp://www.basa-tech.com/news/100036/نرم_افزار_مدرسه_دفتر_دار_در_مجموعه_مدارس_پیام37Fri, 23 Jan 2015 15:24:04 GMTنرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه آفرینشنرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه آفرینشhttp://www.basa-tech.com/news/100035/نرم_افزار_مدیریت_آموزشگاه_بهسامان_در_آموزشگاه_آفرینش36Fri, 23 Jan 2015 15:13:49 GMTنرم افزار آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه خوشه چیننرم افزار آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه خوشه چینhttp://www.basa-tech.com/news/100034/نرم_افزار_آموزشگاه_بهسامان_در_آموزشگاه_خوشه_چین35Fri, 23 Jan 2015 14:47:07 GMTعقد قرارداد با آموزشگاه به گزینآموزشگاه به گزین رشت به نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان مجهز شدhttp://www.basa-tech.com/news/100033/عقد_قرارداد_با_آموزشگاه_به_گزین34Wed, 14 Jan 2015 18:49:03 GMTپیش‌بینی فناوریپیش‌بینی فناوری در سال 2025http://www.basa-tech.com/news/100032/پیش‌بینی_فناوری33Wed, 10 Dec 2014 14:05:28 GMTاز دانش‌آموزان، دانشمند می‌سازیممعاون علمی و فناوری رییس جمهور: از دانش‌آموزان، دانشمند می‌سازیمhttp://www.basa-tech.com/news/100031/از_دانش‌آموزان،_دانشمند_می‌سازیم32Sun, 07 Dec 2014 20:07:07 GMTبهترین اپلیکیشن‌های اندرویدبهترین اپلیکیشن‌های اندروید در سال ۲۰۱۴ به انتخاب گوگلhttp://www.basa-tech.com/news/100030/بهترین_اپلیکیشن‌های_اندروید31Fri, 05 Dec 2014 20:12:39 GMTراه اندازی نرم افزار آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه نوبلراه اندازی نرم افزار آموزشگاه بهسامان در آموزشگاه نوبل شهرک غربhttp://www.basa-tech.com/news/100029/راه_اندازی_نرم_افزار_آموزشگاه_بهسامان_در_آموزشگاه_نوبل30Thu, 04 Dec 2014 16:29:34 GMTبا تکنولوژی جدید بلوتوث، دستگاه‌ها می‌توانند مستقیم به اینترنت متصل شوندبا تکنولوژی جدید بلوتوث، دستگاه‌ها می‌توانند مستقیم به اینترنت متصل شوندhttp://www.basa-tech.com/news/100028/با_تکنولوژی_جدید_بلوتوث،_دستگاه‌ها_می‌توانند_مستقیم_به_اینترنت_متصل_شوند29Thu, 04 Dec 2014 09:13:52 GMTویندوز 10مایکروسافت ویژگی‌های جدید ویندوز 10 را در ژانویه توضیح خواهد دادhttp://www.basa-tech.com/news/100027/ویندوز_1028Tue, 02 Dec 2014 16:15:24 GMTبرای ایده‌های خود سرمایه جذب کنیدبا فاندلی برای ایده‌های خود سرمایه جذب کنیدhttp://www.basa-tech.com/news/100026/برای_ایده‌های_خود_سرمایه_جذب_کنید27Mon, 01 Dec 2014 18:36:42 GMTراه کارهای شیرپوینتراه کارهای شیرپوینت مناسب برای سازمان ها و مراکز صنعتیhttp://www.basa-tech.com/news/100025/راه_کارهای_شیرپوینت26Fri, 14 Nov 2014 12:14:41 GMTنرم افزار بهسامان در سبز رایانهنرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان در سبز رایانه استقرار پیدا کردhttp://www.basa-tech.com/news/100024/نرم_افزار_بهسامان_در_سبز_رایانه25Mon, 03 Nov 2014 21:59:43 GMTآموزشگاه زبان کوثر به بهسامان مجهز شدآموزشگاه زبان کوثر به نرم افزار مدیریت بهسامان مجهز شدhttp://www.basa-tech.com/news/100023/آموزشگاه_زبان_کوثر_به_بهسامان_مجهز_شد24Mon, 03 Nov 2014 21:49:06 GMTنرم افزار مدیریت آموزشگاه در موسسه فرهنگ و هنر اوستا (آکادمی کیمیا)موسسه فرهنگ و هنر اوستا (آکادمی کیمیا) نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان را راه اندازی کردhttp://www.basa-tech.com/news/100022/نرم_افزار_مدیریت_آموزشگاه_در_موسسه_فرهنگ_و_هنر_اوستا_(آکادمی_کیمیا)23Mon, 03 Nov 2014 21:44:45 GMTشرکت پارس اندیشان شمال مشتری جدید بهسامانشرکت پارس اندیشان شمال نیز برای مدیریت دوره های آموزشی تصمیم به استفاده از نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان شدhttp://www.basa-tech.com/news/100021/شرکت_پارس_اندیشان_شمال_مشتری_جدید_بهسامان22Mon, 03 Nov 2014 21:30:50 GMTانعقاد قرار داد نرم آموزشگاهانعقاد قرار داد با آموزشگاه زبان پردیسان زنجانhttp://www.basa-tech.com/news/100020/انعقاد_قرار_داد_نرم_آموزشگاه21Mon, 03 Nov 2014 14:02:56 GMTعقد قرارداد با آموزشگاه ملل بندرعباسآموزشگاه زبان ملل بندر عباس نیز جمع باشگاه مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100019/عقد_قرارداد_با_آموزشگاه_ملل_بندرعباس20Fri, 03 Oct 2014 20:18:26 GMTعقد قرارداد با آموزشگاه کارشناسی ارشد و دکترا نصیرعقد قرارداد با آموزشگاه کارشناسی ارشد و دکترا نصیر نیز به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100018/عقد_قرارداد_با_آموزشگاه_کارشناسی_ارشد_و_دکترا_نصیر19Fri, 03 Oct 2014 20:05:00 GMTعقد قرارداد با آموزشگاه نیکوآموزشگاه نیکو نیز به جمع مشتریان بهسامان پیوستhttp://www.basa-tech.com/news/100017/عقد_قرارداد_با_آموزشگاه_نیکو18Fri, 03 Oct 2014 19:55:27 GMTبهینه سازی وب سایتبهینه سازی وب سایت شرکت تعاونی مروارید بندر پلhttp://www.basa-tech.com/news/100016/بهینه_سازی_وب_سایت17Wed, 24 Sep 2014 18:53:46 GMTانعقاد قرار داد نرم آموزشگاهانعقاد قرار داد نرم آموزشگاه با انتشارات پردازشhttp://www.basa-tech.com/news/100015/انعقاد_قرار_داد_نرم_آموزشگاه16Thu, 28 Aug 2014 10:31:41 GMTپنل پیام کوتاه رایگانبهسامان فروش پنل پیام کوتاه رایگان را آغاز کرد.http://www.basa-tech.com/news/100014/پنل_پیام_کوتاه_رایگان15Sun, 24 Aug 2014 16:11:23 GMTعقد قرارداد با آموزشگاه کیش دیعقد قرار داد همکاری نرم افزار مدیریت آموزشگاهhttp://www.basa-tech.com/news/100013/عقد_قرارداد_با_آموزشگاه_کیش_دی14Sat, 02 Aug 2014 22:42:53 GMTطراحی سایتطراحی سایت براساس حرفه شما و براساس طراحی و سناریو مشخصhttp://www.basa-tech.com/news/100012/طراحی_سایت13Sat, 19 Jul 2014 14:02:53 GMTعقد قرارداد با آموزشگاه آزاد فیلمعقد قرار داد همکاری با آقای مسعود کیمیایی و پولاد کیمیاییhttp://www.basa-tech.com/news/100011/عقد_قرارداد_با_آموزشگاه_آزاد_فیلم12Tue, 08 Jul 2014 21:13:23 GMTعقد قرارداد با آموزشگاه برهانعقد قرارداد با آموزشگاه برهانhttp://www.basa-tech.com/news/100010/عقد_قرارداد_با_آموزشگاه_برهان11Tue, 24 Jun 2014 17:54:51 GMTنرم افزار آزمون آنلاینطراحی نرم افزار آزمون آنلاین برای محیط های آموزشی مدارس ،آموزشگاههای زبان،آموزشگاههای علمی و کنکور و...http://www.basa-tech.com/news/100009/نرم_افزار_آزمون_آنلاین10Thu, 19 Jun 2014 16:39:23 GMTخدمات سئوشرکت بهسامان سیستم البرز خدمات سئو و راه حل های مناسب برای بهتر دیده شدن شما در فضای مجازی را ارائه می دهدhttp://www.basa-tech.com/news/100008/خدمات_سئو9Wed, 04 Jun 2014 12:38:21 GMTاعطای نمایندگی در شهرستانشرکت بهسامان سیستم البرز شروع به جذب نمایندگی های فعال در شهرستان نموده استhttp://www.basa-tech.com/news/100007/اعطای_نمایندگی_در_شهرستان8Fri, 30 May 2014 13:21:37 GMTانعقاد قرار داد نرم آموزشگاهانعقاد قرارداد با مجتمع فنی تهران شعبه ونک،نارمک،پیروزیhttp://www.basa-tech.com/news/100006/انعقاد_قرار_داد_نرم_آموزشگاه7Mon, 26 May 2014 12:04:01 GMTدستگاه هوشمند زنگ مدرسهدستگاه هوشمند زنگ مدرسه با قابلیت برنامه ریزی برای به صدا درآوردن زنگ کلاسیhttp://www.basa-tech.com/news/100005/دستگاه_هوشمند_زنگ_مدرسه6Thu, 15 May 2014 12:18:49 GMTتولید نرم افزار حسابداری آموزشگاه بهسامانتولید نرم افزار حسابداری آموزشگاه بهسامان آغاز شدhttp://www.basa-tech.com/news/100004/تولید_نرم_افزار_حسابداری_آموزشگاه_بهسامان5Tue, 13 May 2014 14:50:35 GMTبهره برداری از نسخه ابری مدیریت آموزشگاه زبانبهره برداری از نسخه ابری مدیریت آموزشگاه زبان بهسامان انجام شدhttp://www.basa-tech.com/news/100003/بهره_برداری_از_نسخه_ابری_مدیریت_آموزشگاه_زبان4Mon, 12 May 2014 18:46:00 GMTبهره برداری از نسخه جدید آزمون آنلایننسخه جدید آزمون آنلاین با امکان بارگذاری انواع فایل ها به بهره برداری رسیدhttp://www.basa-tech.com/news/100002/بهره_برداری_از_نسخه_جدید_آزمون_آنلاین3Fri, 02 May 2014 14:31:18 GMTماژول جذب نرم افزار آموزشگاهیتولید ماژول جذب نرم افزار آموزشگاهی آغاز شدhttp://www.basa-tech.com/news/100001/ماژول_جذب_نرم_افزار_آموزشگاهی2Fri, 02 May 2014 14:07:12 GMTنسخه ابری نرم افزار آموزشگاهینسخه ابری نرم افزار آموزشگاهی به زودی روانه بازار می گرددhttp://www.basa-tech.com/news/100000/نسخه_ابری_نرم_افزار_آموزشگاهی1Fri, 02 May 2014 12:24:43 GMT