محصولات

شرکت بهسامان سیستم البرز

پرتال آموزشی

این محصول هم بصورت مجزا و هم بصورت یک زیر سیستم از زیر سیستم ها (سیستم اتوماسیون آموزشگاهی)عرضه می گردد که از آن جمله می توان آن را بهترین گزینه برای آموزشگاهی در نظر داشت که بخواهند خدماتی که ارائه  می دهند را به مشتریان خود معرفی نمایند این محصول به دو صورت آموزشگاهی و دانشگاهی عرضه می گردد که طیف و سیعی از نیازهای تین حوزه را برآورده می نماید.

 

نمایی از برنامه

 

صرفه جویی بیشتر در هزینه ها !BCurrency

  • jQuey/.Net 3 / AJAX /SQL 2008
  • Agile

خبرنامه

اگر مایل به دریافت آخرین خبرهای تکنولوژی و همچنین آگاهی از محصولات جدید شرکت می باشید می توانید با ارسال ایمیل خود عضور خبرنامه ما شوید